Grunnleggende ferdigheterVg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter