Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier