Hva er nytt i helse- og oppvekstfag?

Kjernen i utdanningsprogrammet er å lære om hvordan yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren kan jobbe på en helsefremmende måte med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. 

Viktige temaer er fysisk og psykisk helse og hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. I tillegg vil elevene og lærlingene lære om betydningen av samarbeid og relasjoner og om teknologi og lovverk. Etter endt utdanning vil elevene og lærlingene være kvalifisert for yrker innenfor helse- og oppvekstsektoren.