VurderingsordningVg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister