Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Kjerneelementer

Lek, læring og utvikling

Samarbeid og relasjoner

Teknologi og lovverk

Didaktisk metodevalg