KjerneelementerVg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)

Lek, læring og utvikling

Samarbeid og relasjoner

Teknologi og lovverk

Didaktisk metodevalg