Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen

I St. Meld. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring foreslo regjeringen å gjennomføre to forsøk som gjelder utforming og innhold i læreplanene for voksne deltakere.

Forsøk i videregående opplæring for voksne

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i åtte lærefag. Målgruppen for forsøket er voksne med fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende.

Det er utviklet modulstrukturerte læreplaner i åtte lærefag:

Forsøkslæreplan i salgsfaget

Forsøkslæreplan i logistikkfaget

Forsøkslæreplan i gjenvinningsfaget

Forsøkslæreplan i kokkfaget

Forsøkslæreplan i institusjonskokkfaget

Forsøkslæreplan i produksjonsteknikkfaget

Forsøkslæreplan i fiske og fangst

Forsøkslæreplan i renholdsoperatørfaget

 

Det er utviklet modulstrukturerte læreplaner for språklige minoriteter i åtte lærefag:

Forsøkslæreplan i salgsfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i logistikkfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i gjenvinningsfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i kokkfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i institusjonskokkfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i produksjonsteknikkfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i fiske og fangst - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i renholdsoperatørfaget - språklige minoriteter

Forsøket blir organisert og utført av Nordland, Sør-Trøndelag, Oppland, Hedmark og Vest-Agder fylkeskommuner. Utdanningsdirektoratet har ansvar for utvikling og gjennomføring av forsøket. Forsøket blir gjennomført i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kompetanse Norge.

Forsøk i grunnskoleopplæring for voksne

I grunnskoleopplæringen blir det gjennomført et forsøk med nye, modulstrukturerte læreplaner tilpasset voksne. Opplæringen kalles forberedende voksenopplæring. Kompetanse Norge har ansvar for utvikling og gjennomføring av forsøket.

Periode

Forsøkene skal gjennomføres i perioden høsten 2017 til høsten 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!