Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen 2017–2024

I St. Meld. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring foreslo regjeringen å gjennomføre forsøk som gjelder utforming og innhold i læreplaner for voksne deltakere.

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i noen lærefag. Målgruppen for forsøket er voksne med fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende.

Forsøket blir organisert og utført av Nordland, Oslo, Trøndelag, Innlandet og Agder fylkeskommuner. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har ansvar for utvikling og gjennomføring av forsøket.

Det er forsøk for åtte lærefag i perioden 2017–2024 og for fem lærefag i perioden 2019– 2024.

Forsøk 2017–2024

Det er utviklet modulstrukturerte læreplaner i åtte lærefag:

Forsøkslæreplan i salgsfaget

Forsøkslæreplan i logistikkfaget

Forsøkslæreplan i gjenvinningsfaget

Forsøkslæreplan i kokkfaget

Forsøkslæreplan i institusjonskokkfaget

Forsøkslæreplan i produksjonsteknikkfaget

Forsøkslæreplan i fiske og fangst

Forsøkslæreplan i renholdsoperatørfaget 

Det er utviklet modulstrukturerte læreplaner for språklige minoriteter i åtte lærefag:

Forsøkslæreplan i salgsfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i logistikkfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i gjenvinningsfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i kokkfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i institusjonskokkfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i produksjonsteknikkfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i fiske og fangst - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i renholdsoperatørfaget - språklige minoriteter

Forsøk 2019–2024

Det er utviklet modulstrukturerte læreplaner i fem lærefag:

Forsøkslæreplan i helsearbeiderfaget

Forsøkslæreplan i betongfaget

Forsøkslæreplan i målarfaget

Forsøkslæreplan i røyrleggarfaget

Forsøkslæreplan i trevarefaget

Det er utviklet modulstrukturerte læreplaner for språklige minoriteter i fem lærefag:

Forsøkslæreplan i helsearbeiderfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i målarfaget - språklege minoritetar

Forsøkslæreplan i betongfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i røyrleggarfaget - språklege minoritetar

Forsøkslæreplan i trevarefaget - språklige minoriteter