Læreplaner i voksenopplæringen

Læreplanverket i Kunnskapsløftet består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Tilpasning av læreplaner

Læreplanene i grunnskolen gjelder også for voksne, men må tilpasses den voksnes situasjon. Læreplanene skal derfor brukes så langt de passer for voksne deltakere i grunnskoleopplæring.

Voksne i videregående opplæring følger læreplanene i de ulike programfagene på lik linje med andre elever. 

Finn læreplan

Temaside om læreplanverket

Finn fagkode

Forsøk

I St. Meld. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse foreslår regjeringen å gjennomføre to forsøk som gjelder utforming og innhold i læreplanene for voksne deltakere.

I grunnskoleopplæringen skal det være et forsøk med forberedende voksenopplæring og utvikling av nye læreplaner tilpasset voksne. Forsøket gjelder også voksne med et annet morsmål enn norsk. Vox har ansvar for utvikling og gjennomføring av forsøket.

I videregående opplæring skal det være et forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i lærefag innen utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Utdanningsdirektoratet har ansvar for utvikling og gjennomføring av forsøket.

Forsøkene skal gjennomføres over en periode på tre år med forventet start våren 2017.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!