Læreplaner i voksenopplæringen

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Tilpasning av læreplaner

Læreplanene i grunnskolen gjelder også for voksne, men må tilpasses den voksnes situasjon. Læreplanene skal derfor brukes så langt de passer for voksne deltakere i grunnskoleopplæring. Voksne i videregående opplæring følger læreplanene i de ulike programfagene på lik linje med andre elever. 

Se alle læreplaner

Modulstrukturerte læreplaner Kunnskapsløftet 2020

Fra august 2024 skal 13 lærefag tilbys som moduler for voksne i videregående opplæring. Modulstrukturert opplæring innebærer at opplæringen blir bedre tilpasset voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon, slik at det blir det enklere å veksle mellom opplæring, arbeid og andre forpliktelser. Les mer om modulstrukturert opplæring

Modulstrukturerte læreplaner Kunnskapsløftet 2006

I videregående opplæring etter læreplaner i Kunnskapsløftet 2006 blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring i noen lærefag fra 2017 til 2024. Se forsøkslæreplanene.