Læreplaner i voksenopplæringen

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Tilpasning av læreplaner

Læreplanene i grunnskolen gjelder også for voksne, men må tilpasses den voksnes situasjon. Læreplanene skal derfor brukes så langt de passer for voksne deltakere i grunnskoleopplæring. Voksne i videregående opplæring følger læreplanene i de ulike programfagene på lik linje med andre elever. 

Se alle læreplaner

Yrkesfag – modulstrukturerte læreplaner for voksne

Læreplaner i 13 lærefag er delt inn i moduler for å passe bedre til opplæring for voksne. Opplæringen skal bygge på kompetansen den enkelte har, slik at veien til fag- eller svennebrev blir mer effektiv. Det er ingen bestemt rekkefølge modulene må tas i, og flere moduler kan tas samtidig. Sluttkompetansen er den samme som for ordinært løp.

Se læreplaner – moduler for voksne