Læreplaner i voksenopplæringen

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Tilpasning av læreplaner

Læreplanene i grunnskolen gjelder også for voksne, men må tilpasses den voksnes situasjon. Læreplanene skal derfor brukes så langt de passer for voksne deltakere i grunnskoleopplæring.

Voksne i videregående opplæring følger læreplanene i de ulike programfagene på lik linje med andre elever. 

Finn læreplan

Temaside om læreplanverket

Finn fagkode

Forsøk

Fra 1. januar har Kompetanse Norge overtatt ansvaret for dette forsøket.

I St. Meld. 16 (2015–2016) "Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring" foreslo regjeringen å gjennomføre forsøk som gjelder utforming og innhold i læreplanene i fag- og yrkesopplæringen for voksne deltakere.

Les om forsøkene og se forsøkslæreplanene:

Forsøk 2017 - 2022

Forsøk 2019 - 2023

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!