Læreplaner i voksenopplæringen

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Tilpasning av læreplaner

Læreplanene i grunnskolen gjelder også for voksne, men må tilpasses den voksnes situasjon. Læreplanene skal derfor brukes så langt de passer for voksne deltakere i grunnskoleopplæring. Voksne i videregående opplæring følger læreplanene i de ulike programfagene på lik linje med andre elever. 

Se alle læreplaner

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring i noen lærefag. Se forsøkslæreplanene.