Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2020

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 7. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • bruke bilder, sang og musikk i framføringer og presentasjoner på norsk eller tegnspråk
 • opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon på norsk eller tegnspråk
 • uttrykke seg med et ordforråd tilpasset innhold og kommunikasjonssituasjon
 • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med og uten digitale verktøy
 • vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på norsk og reflektere over innhold og form i teksten
 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i tekster og stille spørsmål knyttet til tekstene
 • lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet
 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting
 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
 • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemelding
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre grunnleggende setningsanalyse og vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap
 • lese stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver og kjenne til enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske språkene
 • finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med enkelte andre talemålsvarianter
 • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • gjenkjenne flertydighet i norsk
 • drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser på norsk eller tegnspråk
 • sammenlikne og presentere personer og handling i barne- og ungdomslitteratur
 • gjenkjenne særtrekk ved de norske målformene bokmål og nynorsk
 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder
 • bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!