Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2020

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 10. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige og visualiserte tekster
 • lytte til og gjenkjenne en del alminnelige slanguttrykk og ungdomsspråk
 • forklare på norsk eller tegnspråk hvordan rytme, stemmestyrke, intonasjon, mimikk og kroppsspråk kan bidra til språklig innhold
 • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og fremføre tolkende opplesing og dramatisering
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • presentere fagstoff med relevant fagterminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier, tilpasset ulike mottakere
 • vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på norsk og formidle mulige tolkninger
 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeidet med faget
 • gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster med begrunnede synspunkter, tilpasset mottaker og formål
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
 • gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
 • gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge, og diskutere holdninger til ulike talemål
 • gjøre rede for rettigheter i forbindelse med bruk av samisk språk i Norge og om utbredelsen av de samiske språkene
 • beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
 • forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer og gjøre rede for språkdebattene og de språklige variasjonene i Norge i dag
 • gjøre rede for prosessen med å få norsk tegnspråk anerkjent som et offisielt språk og om utbredelsen av tegnspråk
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
 • gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
 • presentere viktige temaer og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og i noen klassiske tekster i norsk litteratur
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
 • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster
 • presentere resultatet av fordypning i et selvvalgt emne: et forfatterskap, et litterært emne eller et språklig emne, og begrunne valg av tekst og emne

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!