Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 10. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige og visualiserte tekster
 • lytte til og gjenkjenne en del alminnelige slanguttrykk og ungdomsspråk
 • forklare på norsk eller tegnspråk hvordan rytme, stemmestyrke, intonasjon, mimikk og kroppsspråk kan bidra til språklig innhold
 • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og fremføre tolkende opplesing og dramatisering
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • presentere fagstoff med relevant fagterminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier, tilpasset ulike mottakere
 • vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på norsk og formidle mulige tolkninger
 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeidet med faget
 • gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster med begrunnede synspunkter, tilpasset mottaker og formål
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
 • gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
 • gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge, og diskutere holdninger til ulike talemål
 • gjøre rede for rettigheter i forbindelse med bruk av samisk språk i Norge og om utbredelsen av de samiske språkene
 • beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
 • forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer og gjøre rede for språkdebattene og de språklige variasjonene i Norge i dag
 • gjøre rede for prosessen med å få norsk tegnspråk anerkjent som et offisielt språk og om utbredelsen av tegnspråk
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
 • gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
 • presentere viktige temaer og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og i noen klassiske tekster i norsk litteratur
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
 • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster
 • presentere resultatet av fordypning i et selvvalgt emne: et forfatterskap, et litterært emne eller et språklig emne, og begrunne valg av tekst og emne

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!