Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2020

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 2. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
 • lytte, ta ordet eller tegnet etter tur og gi respons til andre i samtaler
 • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer, tegn og ord
 • utforske egen hørsel ved å gjenkjenne, lytte ut og knytte språklydene til munnstilling, skriftbilde og håndalfabet
 • samtale om hvordan valg av ord, intonasjon, tegn, mimikk og kroppsspråk kan skape ulik mening i tekster
 • hilse, stille spørsmål og svare på enkle spørsmål
 • fortelle sammenhengende om egne følelser, opplevelser og erfaringer
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom tegn, ord, tegning, sang, drama, rytmikk og bevegelse og andre estetiske uttrykk

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk, skriftspråk og tegnspråk
 • bruke hele sanseapparatet til å trekke lyder/bokstaver sammen til ord
 • lese store og små trykte bokstaver
 • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm
 • bruke store og små bokstaver og eksperimentere med ord i egen håndskrift og på tastatur
 • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster
 • skrive etter mønster fra enkle eksempeltekster og ut fra andre rammer for skriving
 • arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om at norsk og tegnspråk er ulike språk, og hvordan de brukes i ulike situasjoner
 • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger
 • samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt
 • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier
 • finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!