Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 2. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
 • lytte, ta ordet eller tegnet etter tur og gi respons til andre i samtaler
 • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer, tegn og ord
 • utforske egen hørsel ved å gjenkjenne, lytte ut og knytte språklydene til munnstilling, skriftbilde og håndalfabet
 • samtale om hvordan valg av ord, intonasjon, tegn, mimikk og kroppsspråk kan skape ulik mening i tekster
 • hilse, stille spørsmål og svare på enkle spørsmål
 • fortelle sammenhengende om egne følelser, opplevelser og erfaringer
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom tegn, ord, tegning, sang, drama, rytmikk og bevegelse og andre estetiske uttrykk

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk, skriftspråk og tegnspråk
 • bruke hele sanseapparatet til å trekke lyder/bokstaver sammen til ord
 • lese store og små trykte bokstaver
 • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm
 • bruke store og små bokstaver og eksperimentere med ord i egen håndskrift og på tastatur
 • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster
 • skrive etter mønster fra enkle eksempeltekster og ut fra andre rammer for skriving
 • arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om at norsk og tegnspråk er ulike språk, og hvordan de brukes i ulike situasjoner
 • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger
 • samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt
 • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier
 • finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!