Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • forstå og bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
 • samtale om og reflektere over, på norsk eller tegnspråk, sin egen språk- og kodeveksling
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster
 • skrive kreative tekster med bruk av ulike språklige virkemidler
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
 • gi en sammenhengende skriftlig framstilling med dekkende ordforråd og korrekte grammatiske strukturer
 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff og informasjon fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett
 • bruke digitale verktøy til presentasjon, publisering av egne tekster og kommunikasjon med andre

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare forholdet mellom minoritetsspråk og majoritetsspråk i Norge
 • reflektere over sammenhengen mellom språk, kultur og identitet
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • sammenligne tekster på norsk og tegnspråk og reflektere over likheter og forskjeller
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster

Side 10 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!