Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg2 - studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner på norsk eller tegnspråk
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • tilpasse språk og sjanger til formål og mottaker og bruke et variert og presist ordforråd og terminologi
 • presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
 • formidle faginnhold presist ved å bruke digitale medier og verktøy

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • skrive tekster med klar hensikt, god struktur og sammenheng
 • skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap fra retorikken
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier
 • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster
 • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Side 11 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!