Erfaringer og vurdering av eksamen 2014 og 2015

Her oppsummerer vi gjennomføringen av eksamen våren 2014 og angir noen prioriterte oppgaver for 2015.