Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010

Dette rundskrivet omhandler forståelsen av reglene i opplæringsloven kapittel 9a om elevens rett til et godt psykososialt miljø.

Se rundskriv om Skolemiljø Udir-3-2017

Utgått

Innhald

Del I - Elevens individuelle rett

Del I - Elevens individuelle rett

Del II - Plikt til individuelt rettet arbeid etter etter § 9a-3

Del II - Plikt til individuelt rettet arbeid etter etter § 9a-3

Del II - Plikt til individuelt rettet arbeid etter etter § 9a-3

Del III - Krav til forsvarlig system

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}