Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2023

Endringer

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2022

Kunnskapsløftet gjelder for grunnskolen og videregående opplæring. Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2023–2024, går fram av vedleggene til dette rundskrivet.

For skoleåret 2023–2024 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen:

Endringer på 1.–10. trinn

Det er ingen endringer i fag- og timefordelingen på 1.–10.trinn skoleåret 2023–2024.

Endringer i videregående opplæring

Skoleåret 2023–2024 følger alle trinn nye læreplaner for LK20. Det er ingen endringer i fag- og timefordelingen. Se også informasjon om innføringstakt og overgangsordninger mellom LK06 og LK20 .

Tidligere versjoner av rundskrivet

Utgåtte rundskriv

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2022

Gyldig fra: 01.08.2022 til: 31.07.2023

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2021

Gyldig fra: 01.08.2021 til: 31.07.2022

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2020

Gyldig fra: 01.08.2020 til: 31.07.2021

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2019

Gyldig fra: 31.07.2019 til: 31.07.2020

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2018

Gyldig fra: 31.07.2018 til: 31.07.2019.

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2017

Gyldig fra: 31.07.2017 til: 31.07.2018

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2016

Gyldig fra: 31.07.2016 til: 31.07.2017

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015

Gyldig fra: 31.07.2015 til: 31.07.2016

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2014

Gyldig fra: 31.07.2014 til: 31.07.2015

Udir-1-2013 Kunnskapsløftet fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 01.08.2013 til: 31.07.2014

Udir-1-2012 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2012 til: 10.07.2013

Udir-1-2011 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2011 til: 10.07.2012

Udir-8-2010 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2010 til: 10.07.2011

Udir-8-2009 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2009 til: 10.07.2010