Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2023

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2022.

Innhald