Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2023

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring

Du kan se hele tilbudsstrukturen i klikkbar utgave med lenker til læreplanene under finn utdanningsprogram.

Hvis du vil se fylkesvis oversikt over programområder og utdanningsprogram, gå til vilbli.no.