Utgått!

Udir-8-2010 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Om fag- og timefordeling for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i videregående opplæring for skoleåret 2010/2011.

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og videregående skole. Bestemmelser om fag- og timefordeling og tilbudsstruktur som gjelder fra og med skoleåret 2010-2011 går fram av vedleggene til dette rundskrivet.

Vedlegg 1 til rundskrivet inneholder i kapittel 1 generelle bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen. I kapittel 2 er det egne bestemmelser for grunnskolen både til den ordinære nasjonale fag- og timeopplæringen og til spesielle fag- og timefordelinger. Bestemmelser knyttet til fag- og timefordelinger for de ulike utdanningsprogrammene innen videregående opplæring fremgår av kapittel 3. Kapittel 3 gir også en beskrivelse av de enkelte programfag sammen med bestemmelser som gjelder det enkelte fag.

Vedlegg 2 gir en skjematisk oversikt over utdanningsprogram og programområder på Vg1, Vg2 og Vg3 i videregående opplæring.


For skoleåret 2010-2011 er det følgende endringer i fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen:

Endringer for 1.-7 årstrinn


Utvidelse av timetallet fra og med skoleåret 2010-11

Fra og med skoleåret 2010-11 blir timetallet for 1.–7. trinn økt med en time per uke (i alt 38 timer). Den ekstra timen skal brukes til opplæring i de fagene og på det trinnet skoleeier mener er mest tilrådelig ut fra lokale behov.

Endringer i videregående opplæring


Utdanningsprogram for idrettsfag

Fra og med skoleåret 2010-11 vil følgende faginndeling bli obligatorisk for utdanningsprogram for idrettsfag:

Oversikt over faginndeling: 
  Felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfagÅrstimer per trinn
Vg1 140 timer aktivitetslære 1 56 timer treningslære 1
IDR 2010
    196 årstimer
Vg2 140 timer aktivitetslære 2 84 timer treningslære 1
IDR 2011
56 timer idrett og samfunn
IDR 2012
56 timer treningsledelse 1 336 årstimer
Vg3 140 timer aktivitetslære 3 140 timer treningslære 2 84 timer idrett og samfunn
IDR 2013 
112 timer treningsledelse 2 og 3 476 årstimer
Totalt         1008 årstimer


Justeringer i tilbudsstrukturen i design og håndverk, gravørfaget

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny struktur for gravørfaget. Gravørfaget skal fra og skoleåret 2010-11 være et særløp med Vg1 i skole og 3 års læretid.

Navneendring i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Programområde for Vg2 produksjons- og industriteknikk endrer navn til programområde for industriteknologi fra og med skoleåret 2010-11.

Les rundskrivet her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!