Utgått!

Udir-1-2011 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Bestemmelser om fag- og timefordeling og tilbudsstruktur som gjelder fra og med skoleåret 2011-2012 finner du i vedleggene til dette rundskrivet.

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og videregående opplæring.

Vedlegg 1 er fag- og timefordelingen for grunnopplæringen

 • Kapittel 1: generelle bestemmelser for hele grunnopplæringen
 • Kapittel 2: grunnskolen
 • Kapittel 3: videregående opplæring

Vedlegg 2 er tilbudsstrukturen for videregående opplæring

En skjematisk oversikt over utdanningsprogram og programområder i videregående opplæring.

Presiseringer desember 2011

Vi har fått tilbakemelding på at enkelte punkter kunne misforstås. Vi har derfor presisert og utdypet i noen punkter i vedlegg 1.

Grunnskolen

 • Punkt 2.1.5 Særskilt opplæring i norsk for språklige minoriteter

Videregående skole

 • Punkt 3.2.2.4 Særskilt opplæring i norsk for språklige minoriteter (tidligere tittel var ”grunnleggende norsk for språklige minoriteter”). Tilsvarende endring er gjort i punkt og punkt 3.3.1.1.
 • Punkt 3.2.2.6 Fremmedspråk

Endringene som vi har foretatt i disse punktene, er bare språklige presiseringer. Vi har ikke foretatt substansielle endringer.

NB! Rundskrivet har fått nytt nummer - Udir-1 – som vil bli videreført hvert år.


Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og videregående opplæring. Bestemmelser om fag- og timefordeling og tilbudsstruktur som gjelder fra og med skoleåret 2011-2012 finner du i vedleggene til dette rundskrivet.

Vedlegg 1 er fag- og timefordelingen for grunnopplæringen

 • Kapittel 1: generelle bestemmelser for hele grunnopplæringen
 • Kapittel 2: grunnskolen
 • Kapittel 3: videregående opplæring

Vedlegg 2 er tilbudsstrukturen for videregående opplæring

En skjematisk oversikt over utdanningsprogram og programområder i videregående opplæring.

Endringer for skoleåret 2011-2012

For skoleåret 2011-2012 har vi gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen:

 • videregående opplæring: presisering av hvilke fremmedspråk det kan gis opplæring i
 • de fem lærefagene/programområdene i duodji skal ha betegnelsen fagbrev
 • navneendring for programområdet veve- og håndstrikkeduodjifaget (tidligere veve- og strikkeduodjifaget)

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!