Undring og utforsking

Tilknyttede kompetansemål

Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger

Tilknyttede kompetansemål

Demokratiforståelse og deltakelse

Tilknyttede kompetansemål

Bærekraftige samfunn

Tilknyttede kompetansemål

Identitetsutvikling og fellesskap

Tilknyttede kompetansemål