Samfunnsfag (SAF01‑04)
Kjerneelementer

Undring og utforsking

Tilknyttede kompetansemål

Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger

Demokratiforståelse og deltakelse

Bærekraftige samfunn

Identitetsutvikling og fellesskap