Hva er nytt i samfunnsfag og samfunnsfag samisk?

Elevene skal se sammenhenger mellom historiske, geografiske og nåtidige forhold, og hvordan de påvirker hverandre. Faget skal ha et særlig ansvar for at elevene utvikler digitalt medborgerskap, og vektlegger også at elevene fra første trinn skal bruke nysgjerrigheten sin til å utforske og reflektere over samfunnet de lever i.

Den nye læreplanen i samfunnsfag og samfunnsfag samisk legger til rette for at elevene skal se sammenhenger mellom historiske, geografiske og nåtidige forhold, og hvordan de påvirker hverandre. Gjennom dette skal elevene forstå seg selv og samfunnet i fortid og nåtid. Derfor inneholder mange av kompetansemålene både historiske, geografiske og samfunnskunnskapelige elementer.

Læreplanene legger til rette for at elevene skal utforske, søke og skape kunnskap om samfunnet, og stille kritiske spørsmål til kunnskap og kilder. Dette er sentralt i kompetansen i faget. Allerede fra første trinn skal elevene få bruke sin nysgjerrighet til å utforske og reflektere over samfunnet de lever i. Kompetansemålene i samfunnsfag gir en tydelig retning for kompetansen elevene skal utvikle, men gir handlingsrom til å velge innhold og arbeidsmåter slik at opplæringen blir relevant for og tilpasset til elevene.

Samfunnsfag har et særlig ansvar for at elevene utvikler digitalt medborgerskap. For å bidra til dette er ulike aspekter ved digitale ferdigheter og betydningen av digitalisering for individ og samfunn synliggjort i læreplanene. Elevene skal utvikle digitale ferdigheter som en del av fagkompetansen, og de skal bruke ferdigheten for å vise sin kompetanse i faget.

Alle de tre tverrfaglige temaene, «demokrati og medborgerskap», «bærekraftig utvikling» og «folkehelse og livsmestring» er viktige i samfunnsfag. Faget skal bidra til elevene utvikler kompetanse til å være aktive medborgere, delta i å videreutvikle samfunnet og søke bærekraftige løsninger.