Samfunnsfag (SAF01‑04)
Fagets relevans og sentrale verdier