KjerneelementSamfunnsfag (SAF01‑04)

Undring og utforsking

Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Demokratiforståing og deltaking

Berekraftige samfunn

Identitetsutvikling og fellesskap