Gyldigheit og innføringSamfunnsfag (SAF01‑04)

Dei nye læreplanane blir innført trinnvis over ein periode på tre år.

  • Skoleåret 2020–21 tek1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplanar.
  • Skoleåret 202122 tek 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplanar.
  • Skoleåret 202223 tek Vg3 i bruk nye læreplanar.

Gjeldande versjon

Komande versjon

Utgåtte versjonar

Fullstendig utgått