Gyldigheit og innføringSamfunnsfag (SAF01‑04)

Gjeldande versjon

For 1. trinn–9. trinn

For 10. trinn–Vg3

Komande versjon

For 10. trinn

Utgåtte versjonar

For 1. trinn–9. trinn

Fullstendig utgått