VurderingsordningSamfunnsfag (SAF01‑04)

10. trinn: Elevane skal ha éin standpunktkarakter.

Eksamensordningane i faga skal sendast på høyring og ferdigstillast seinare.