Fagrelevans og sentrale verdiarSamfunnsfag (SAF01‑04)