Samfunnsfag (SAF01‑04)
Fagrelevans og sentrale verdiar