Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
RMF1006Råvare, produksjon og kvalitet
RMF1007Bransje og arbeidsliv
RMF1008Tverrfagleg eksamen, restaurant- og matfag, privatister