Vg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)
Fagkoder

Videregående opplæring

FagkodeTittel
RMF1006Råvare, produksjon og kvalitet
RMF1007Bransje og arbeidsliv
RMF1008Tverrfaglig eksamen, restaurant- og matfag, privatister