Vg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)
Kjerneelementer

Håndverksferdigheter

Bærekraftig produksjon

Arbeidsliv og yrkesidentitet

Kvalitet og trygg mat