Vg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter bransje og arbeidsliv

 • utvikle
  yrkesidentitet gjennom å prøve ut fagområdene innenfor restaurant- og matfag og
  gjøre rede for
  karriereveier, særpreg og fellestrekk i bransjene
 • bruke
  faguttrykk og kjenne til at de ulike lærefagene har forskjellige fagspråk
 • gjøre rede for
  og
  vurdere
  hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å
  utvikle
  et bedre arbeidsliv
 • gjøre rede for
  etiske problemstillinger knyttet til produksjon og handel med mat og drikke
 • utføre grunnleggende førstehjelp
 • bruke
  kommunikasjon, samarbeid og samhandling for å utføre service og kundebehandling innenfor de ulike fagområdene

Underveisvurdering

Standpunktvurdering