Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter bransje og arbeidsliv

  • utvikle yrkesidentitet gjennom å prøve ut fagområdene innenfor restaurant- og matfag og gjøre rede for karriereveier, særpreg og fellestrekk i bransjene
  • bruke faguttrykk og kjenne til at de ulike lærefagene har forskjellige fagspråk
  • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv
  • gjøre rede for etiske problemstillinger knyttet til produksjon og handel med mat og drikke
  • utføre grunnleggende førstehjelp
  • bruke kommunikasjon, samarbeid og samhandling for å utføre service og kundebehandling innenfor de ulike fagområdene

Underveisvurdering

Standpunktvurdering