Vg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister