Hva er nytt i restaurant- og matfag?

Restaurant- og matfag legger vekt på håndverks- og produksjonsferdigheter, teknikker og teknologi i produksjon og salg av mat og drikke. Elevene skal lære om råvarer, sensoriske ferdigheter, folkehelse og mattrygghet.

Elevene og lærlingene skal lære å handle på grunnlag av kunnskap om at valg av råvarer, produksjonsmetoder, omsetting og lagerstyring får økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser. De skal også møte på etiske dilemma knyttet til fangst- og slaktemetoder og dyrevelferd. Utdanningsprogrammet legger vekt på opplæringens ansvar for å utdanne omstillingsdyktige, samarbeidende og serviceinnstilte fagarbeidere som dekker bransjens behov for arbeidskraft.