Vg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter bransje og arbeidsliv

  • utvikle yrkesidentitet gjennom å prøve ut fagområda innanfor restaurant- og matfag og gjere greie for karrierevegar, særpreg og fellestrekk i bransjane
  • bruke faguttrykk og kjenne til at dei ulike lærefaga har forskjellige fagspråk
  • gjere greie for og vurdere korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et betre arbeidsliv
  • gjere greie for etiske problemstillingar knytte til produksjon og handel med mat og drikke
  • utføre grunnleggjande førstehjelp
  • bruke kommunikasjon, samarbeid og samhandling for å utføre service og kundebehandling innanfor dei ulike fagområda

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering