KjerneelementVg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)

Handverksferdigheiter

Berekraftig produksjon

Arbeidsliv og yrkesidentitet

Kvalitet og trygg mat