Grunnleggjande ferdigheiterVg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter