VurderingsordningVg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)

Standpunktvurdering

Eksamen for elevar

Eksamen for privatistar