Vg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar