Grunnleggende ferdigheterNorsk (NOR01‑06)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter