Gyldighet og innføringNorsk (NOR01‑06)

Gjeldende versjon

For 1. trinn–9. trinn

For Vg1

For Vg2 og Vg3

For Vg3 og Påbygging

For Vg2

For Vg3

For Vg3 og Påbygging

For Vg2

For Vg3

For Vg3 og Påbygging

For Vg2

For Vg3

For Vg3 og Påbygging

For Vg2

For Vg3

Kommende versjon

For 10. trinn

For Vg2

For Vg3 og Påbygging

Utgåtte versjoner

For Vg1

For 1. trinn–10. trinn

For Vg1

For Vg2

For Vg3

For 1. trinn–10. trinn

For Vg1

For Vg2

For Vg3

For 1. trinn–10. trinn

For Vg1

For Vg2

For Vg3

For 1. trinn–10. trinn

For Vg1

For Vg2