Norsk (NOR01‑06)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

For 1. trinn–9. trinn

For 10. trinn

For vg1

For vg2

Delvis utgått

Kommende versjon

For vg3 og påbygging

Utgåtte versjoner

Delvis utgått

Fullstendig utgått