Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • velge bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og leseferdigheter
 • lese tekster med flyt og forståelse og bruke lesestrategier målrettet for å lære
 • utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk
 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster
 • holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser
 • kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur
 • bruke komma og andre skilletegn i tekster
 • bruke fagspråk om setningsoppbygning og bøying av verb, substantiv og adjektiv i samtaler om språk og om egne og andres tekster
 • reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner
 • sammenligne ord og uttrykk i norsk og andre språk
 • utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet
 • utforske forskjeller og likheter mellom skriving på hovedmål og sidemål

Underveisvurdering