Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold
 • lese samiske tekster på norsk og samtale om verdiene som kommer til uttrykk, og hvordan stedsnavn og personnavn som inneholder de samiske bokstavene, uttales
 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere
  hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
 • bruke
  lesestrategier tilpasset formålet med lesingen
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • reflektere
  etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier
 • presentere
  faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster
 • beskrive
  , fortelle, argumentere og reflektere
  i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting
 • gi tilbakemelding på medelevers tekster ut fra kriterier og bruke
  tilbakemeldinger i bearbeiding av egne tekster
 • bruke
  fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygning i samtale om egne og andres tekster
 • utforske
  og beskrive
  samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster
 • prøve ut skriving av tekster på sidemål
 • sammenligne
  talespråk i nærmiljøet med andre talespråkvarianter i Norge og med nabospråk
 • utforske
  og reflektere
  over sammenhengen mellom språk og identitet

Underveisvurdering