Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • undre seg, utforske
  og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • presentere
  funnene sine og beskrive
  hvordan eleven har kommet fram til dem
 • presentere
  egne ideer til teknologiske oppfinnelser
 • utforske
  og beskrive
  observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper
 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre
  lokale miljøtiltak
 • utforske
  et naturområde i nærmiljøet og beskrive
  hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre
 • oppleve naturen til ulike årstider, reflektere
  over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon
 • planlegge
  og gjennomføre
  undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne
  målinger, observasjoner og værtegn gjennom året
 • utforske
  sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
 • gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer

Underveisvurdering