Naturfag (NAT01‑04)
Fagets relevans og sentrale verdier