Matematikk P (MAT08‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for informasjonsteknologi og medieproduksjon

 • vurdere
  valg knyttet til personlig økonomi og
  reflektere
  over konsekvenser av å ta opp lån og å
  bruke
  kredittkort
 • tolke
  og
  bruke
  formler som gjelder dagligliv og yrkesliv
 • tolke
  og
  bruke
  sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet
 • innhente data og behandle store datasett, gjøre beregninger og lage hensiktsmessige framstillinger av resultatene og
  presentere
  disse
 • lese,
  bruke
  og lage regneark i arbeidet med budsjett, anbud og kostnadsberegning knyttet til informasjonsteknologi og medieproduksjon, og
  vurdere
  hvordan ulike faktorer påvirker resultatet
 • utforske
  og
  bruke
  geometriske former og forhold og
  bruke
  det i design og produktutvikling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering