Matematikk P (MAT08‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P

 • lese, hente ut og
  vurdere
  matematikk i tekster om situasjoner fra lokalmiljøet, gjøre beregninger knyttet til dette og
  presentere
  og argumentere for resultatene
 • utforske
  hvordan ulike premisser vil kunne påvirke hvordan matematiske problemer fra samfunnsliv og arbeidsliv løses
 • modellere situasjoner knyttet til temaer fra samfunnsliv og arbeidsliv,
  presentere
  og argumentere for resultatene og for når modellene er gyldige
 • identifisere variable størrelser i ulike situasjoner og
  bruke
  dem til utforsking og generalisering
 • tolke
  og
  bruke
  formler som gjelder samfunnsliv og arbeidsliv
 • bruke
  prosent, prosentpoeng, promille og vekstfaktor i utregninger og
  presentere
  og begrunne løsninger
 • utforske
  ,
  beskrive
  og
  bruke
  begrepene proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet
 • tolke
  og
  bruke
  sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet
 • tolke
  og
  bruke
  funksjoner i matematisk modellering og problemløsing
 • planlegge
  , utføre og
  presentere
  selvstendig arbeid knyttet til modellering og funksjoner innenfor samfunnsfaglige temaer
 • bruke
  digitale verktøy i utforsking og problemløsing knyttet til egenskaper ved funksjoner, og diskutere løsningene
 • tolke
  og regne med rotuttrykk, potenser og tall på standardform

Underveisvurdering

Standpunktvurdering