Tverrfaglige temaerKunst og håndverk (KHV01‑02)

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling