Kunst og håndverk (KHV01‑02)
Kjerneelementer

Håndverksferdigheter

Kunst- og designprosesser

Visuell kommunikasjon

Kulturforståelse