Kunst og håndverk (KHV01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • bruke
  håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
 • prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø
 • gjennomføre
  kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske
  muligheter, gjøre valg og lage egne produkter
 • undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers egenskaper, og bruke
  erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander
 • samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur
 • tolke
  former og symboler fra ulike kulturer og bruke
  disse i visuelle uttrykk
 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning
 • bruke
  enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy
 • utforske
  mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon
 • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Underveisvurdering