VurderingsordningKunst og håndverk (KHV01‑02)

10. trinn: Elevene skal ha én standpunktkarakter. 

Eksamensordningene i fagene skal sendes på høring og ferdigstilles senere.