Kunst og håndverk (KHV01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • bruke
  ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte
 • undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere
  funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk
 • bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner
 • bruke
  ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
 • bruke
  digitale verktøy til å planlegge
  og presentere
  prosesser og produkter
 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv
 • utforske
  og reflektere
  over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke
  symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider
 • analysere
  visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk
 • beskrive
  mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv
 • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier
 • bruke
  programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk
 • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Underveisvurdering